Uw kapitaalverzekering en uw lopende hypotheek

Wellicht heeft u in de media vernomen over de op handen zijnde wijziging in de regelgeving met betrekking tot hypotheken. Wij beschouwen het als onze taak u zo goed mogelijk hierover te informeren.

Als u via Omega Adviesgroep destijds een kapitaalverzekering heeft gesloten, met als doel het aflossen van (een deel van) uw hypotheek, dan is het de moeite waard om onderstaande korte uitleg aandachtig door te lezen.

Ingangsdatum verzekering voor 15 september 1999? dan is de waarde in de verzekering in principe onbelast, mits deze waarde niet boven de € 123.428,- komt. Deze vrijstelling geldt per persoon. De premie mag dan niet na deze datum verhoogd zijn, en de duur van de verzekering niet verlengd. Ongewijzigd laten lopen van deze verzekering heeft de volgende voor- en nadelen.

VOORDEEL: geen vermogensrendementsheffing, en “vrij” bestedingsdoel

NADEEL: in de toekomst niet meer om te zetten naar (bijvoorbeeld) een bankspaarproduct

Als de verzekering na bovengenoemde datum is ingegaan, is de opgebouwde waarde jaarlijks belast in BOX3. Dit houdt in dat er over de waarde, minus de vrijstelling van

€ 21.139,- per persoon belasting betaald moet worden. Een eigenschap van een dergelijke verzekering is echter dat deze onder bepaalde voorwaarden bij uitkering vrij besteed kan worden zonder belastingheffing.

VOORDEEL: vrij bestedingsdoel

NADEEL: jaarlijks vermogensrendementsheffing

Is de verzekering ingegaan na 14 september 1999, dan kan belastingheffing in BOX3 vermeden worden door het plaatsen van een zogenaamde Kapitaalverzekering Eigen Woning clausule. Hiermee wordt de verzekering vast bestemd voor het aflossen van een hypotheekschuld, hier bent u dan ook toe verplicht. Is de clausule al aangetekend op de polis dan hoeft u natuurlijk geen actie te ondernemen.

VOORDEEL: geen vermogensrendementsheffing en op een later tijdstip nog om te zetten naar (bijvoorbeeld) een bankspaarproduct.

NADEEL: verplichte aflossing eigenwoningschuld, mogelijk fiscale claim bij tussentijdse beëindiging (denk bijvoorbeeld aan echtscheiding).

Al met al een aantal mogelijkheden en stof tot nadenken. Wanneer er naar aanleiding van bovenstaande behoefte is aan een persoonlijk gesprek dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen. Een informatief gesprek bij ons op kantoor kan al vanaf € 100,-!

Let op: het omzetten van uw verzekering is mogelijk tot 1 april 2013!!