Fysiotherapie dé reden voor aanvullende verzekering

Fysiotherapie dé reden voor aanvullende verzekering
De beroepsorganisatie Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF) heeft een onderzoek laten doen door TNS NIPO. De belangrijkste conclusie uit dit onderzoek is dat 55% van de consumenten een aanvullende verzekering kiest vanwege fysiotherapie.

Onduidelijkheden in fysiotherapie
Ongeveer 70% van de fysiotherapie valt onder de aanvullende verzekering. Toch blijkt dat niet alle polissen een voldoende dekking voor fysiotherapie bieden. Daarom is het belangrijk dat fysiotherapeuten en financieel adviseurs de consument zo goed mogelijk inlichten over de juiste (aanvullende) verzekering voor fysiotherapie.
Om patiënten voor te lichten over de nieuwe polissen van de zorgverzekeraars heeft het KNGF alle fysiotherapiepraktijken voorzien van posters en flyers.

Nieuwe polis goed controleren
Rond half november worden de premies en voorwaarden bekend gemaakt door de zorgverzekeringsmaatschappijen. Het KNGF wil dat consumenten de nieuwe polissen goed controleren op voldoende dekking voor fysiotherapie. Ook is het belangrijk dat consumenten controleren of ze vrij zijn in het kiezen van een fysiotherapeut. Hier is een mooie rol voor u als financieel adviseur weggelegd: herinner en adviseer uw klanten hierover!

Uw kapitaalverzekering en uw lopende hypotheek

Wellicht heeft u in de media vernomen over de op handen zijnde wijziging in de regelgeving met betrekking tot hypotheken. Wij beschouwen het als onze taak u zo goed mogelijk hierover te informeren.

Als u via Omega Adviesgroep destijds een kapitaalverzekering heeft gesloten, met als doel het aflossen van (een deel van) uw hypotheek, dan is het de moeite waard om onderstaande korte uitleg aandachtig door te lezen.

Ingangsdatum verzekering voor 15 september 1999? dan is de waarde in de verzekering in principe onbelast, mits deze waarde niet boven de € 123.428,- komt. Deze vrijstelling geldt per persoon. De premie mag dan niet na deze datum verhoogd zijn, en de duur van de verzekering niet verlengd. Ongewijzigd laten lopen van deze verzekering heeft de volgende voor- en nadelen.

VOORDEEL: geen vermogensrendementsheffing, en “vrij” bestedingsdoel

NADEEL: in de toekomst niet meer om te zetten naar (bijvoorbeeld) een bankspaarproduct

Als de verzekering na bovengenoemde datum is ingegaan, is de opgebouwde waarde jaarlijks belast in BOX3. Dit houdt in dat er over de waarde, minus de vrijstelling van

€ 21.139,- per persoon belasting betaald moet worden. Een eigenschap van een dergelijke verzekering is echter dat deze onder bepaalde voorwaarden bij uitkering vrij besteed kan worden zonder belastingheffing.

VOORDEEL: vrij bestedingsdoel

NADEEL: jaarlijks vermogensrendementsheffing

Is de verzekering ingegaan na 14 september 1999, dan kan belastingheffing in BOX3 vermeden worden door het plaatsen van een zogenaamde Kapitaalverzekering Eigen Woning clausule. Hiermee wordt de verzekering vast bestemd voor het aflossen van een hypotheekschuld, hier bent u dan ook toe verplicht. Is de clausule al aangetekend op de polis dan hoeft u natuurlijk geen actie te ondernemen.

VOORDEEL: geen vermogensrendementsheffing en op een later tijdstip nog om te zetten naar (bijvoorbeeld) een bankspaarproduct.

NADEEL: verplichte aflossing eigenwoningschuld, mogelijk fiscale claim bij tussentijdse beëindiging (denk bijvoorbeeld aan echtscheiding).

Al met al een aantal mogelijkheden en stof tot nadenken. Wanneer er naar aanleiding van bovenstaande behoefte is aan een persoonlijk gesprek dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen. Een informatief gesprek bij ons op kantoor kan al vanaf € 100,-!

Let op: het omzetten van uw verzekering is mogelijk tot 1 april 2013!!