Lineaire hypotheek

De lineaire hypotheek is één van de klassieke hypotheekvormen. Het principe is dat elk jaar/maand een gelijk bedrag op de hypotheekschuld wordt afgelost.

Bij een lineaire hypotheek betaalt u rente over restant hypotheekschuld. Omdat de schuld maandelijks lager wordt, zal het te betalen rentebedrag ook maandelijks lager worden. De maandlasten zullen dus in de loop van de tijd gaan dalen. Als voorbeeld: Een hypotheek van € 100.000 wordt in 30 jaar afgelost. Dit wil dus zeggen dat per maand 100.000/360 maanden = € 277,78 per maand afgelost wordt.

Voordelen

  • U lost tijdens de looptijd uw schuld af
  • Uw maandlasten worden lager gedurende de looptijd
  • U kunt eenvoudig een tweede hypotheek nemen, ter grootte van uw al afgeloste deel
  • Eenvoudige hypotheekvorm

Nadelen

  • Het fiscale voordeel neemt af, gedurende de looptijd
  • Relatief hoge beginlasten
  • De eigenwoningreserve neemt door de aflossing toe