Meer hypotheekvormen

Er zijn nog een aantal hypotheekvormen die wij u graag kort uitleggen. Hieronder ziet een overzicht van enkele minder gebruikelijke hypotheekvormen met hun voor en nadelen.

Traditionele levenhypotheek
Een Traditionele Levenhypotheek is een hypotheek die bestaat uit een lening en een “traditionele” levensverzekering waarmee u een kapitaal bij elkaar spaart. Om dit eindkapitaal op te bouwen betaalt u een premie waarop u een vaak lage, maar gegarandeerde rente (zo’n 3% per jaar) ontvangt, hierdoor is een deel van het eindkapitaal gegarandeerd. Daarnaast kunt u jaarlijks een winstbijschrijving van de verzekeringsmaatschappij ontvangen. Gebeurt dit elk jaar naar verwachting dan zal het eindkapitaal gehaald worden en kunt u uw hypotheek aflossen. Echter, de winstbijschrijvingen zijn niet zeker waardoor u het risico loopt dat u het beoogde eindkapitaal niet (geheel) behaald.

Beleggingshypotheek
Een hypotheek met een beleggingsrekening (beleggingshypotheek) bestaat uit een aflossingsvrije lening en een beleggingsrekening. U betaalt rente over het geleende bedrag en daarnaast betaalt u maandelijks een bedrag op een beleggingsrekening. Hiermee wordt een kapitaal opgebouwd door middel van beleggen in beleggingsfondsen. Aan het einde van de looptijd wordt met de beleggingsopbrengst de lening in één keer, geheel of gedeeltelijk afgelost.

Voordelen

 • Maximaal fiscaal voordeel, gedurende de looptijd
 • Het is mogelijk om lagere maandlasten te creëren bij inbreng van eigen middelen
 • Bij een gelijkblijvende rente zijn de maandlasten constant
 • Minder fiscale regels bij de kapitaalsopbouw

Nadelen

 • U dient een aparte overlijdensrisicoverzekering af te sluiten
 • Meestal geen gegarandeerde uitkering
 • Als de waarde van uw beleggingen boven de vrijstellingen uitkomt, moet u vermogensrendementsheffing

Effectenhypotheek
De effectenhypotheek is een aflossingsvrije hypotheek, waarover u alleen rente betaalt. Een deel van die hypotheek wordt gebruikt om effecten (aandelen, obligaties) te kopen en deze zou gedurende de looptijd moeten renderen -groeien- om uiteindelijk daarmee de hypotheek af te lossen. Deze hypotheekvorm lijkt op de beleggingshypotheek, met als verschil dat er meer vrijheid van beleggen is én er wordt geld geleend voor een eenmalige storting in het effectendepot. Hieronder ziet u twee afbeeldingen. Boven ziet u een weergave van de hypotheekschuld gedurende de looptijd van de hypotheek. De tweede afbeelding geeft de geplande waardeopbouw weer.

Krediethypotheek
De krediethypotheek is te vergelijken met een doorlopend krediet, alleen nu met een woning als onderpand. U kunt met deze hypotheekvorm tot aan de kredietlimiet opnemen, maar u kunt ook aflossen. Dit laatste is niet verplicht. U betaalt alleen rente over het opgenomen bedrag. De rente van een krediethypotheek is variabel, wat wil zeggen dat de maandlasten per maand kunnen wisselen.

Voordelen

 • Flexibel
 • Eenvoudig op te nemen en af te lossen
 • Eenvoudig om de overwaarde van de woning op te nemen
 • Vaak voordelig door de variabele rente

Nadelen:

 • U kunt de rente niet voor een langere periode vastzetten, waardoor u het direct merkt, wanneer de rente stijgt. De lasten zullen dan ook stijgen.
 • U kunt lastig onderscheid maken tussen het consumptieve deel

Hybride hypotheek
Een hybride hypotheek bestaat uit een aflossingsvrije lening gecombineerd met een levensverzekering. U betaalt rente over het geleende bedrag en daarnaast een premie voor de levensverzekering. Bij een hybride hypotheek kunt u kiezen hoe u het kapitaal in de levensverzekering (nodig voor de aflossing van de hypotheek) wilt opbouwen.

U kunt kiezen uit:

 • U kunt sparen
 • U kunt beleggen
 • U kunt sparen én beleggen

Voordelen

 • Maximaal fiscaal voordeel, gedurende de looptijd
 • Het is mogelijk om lagere maandlasten te creëren bij inbreng van eigen middelen
 • Mogelijkheid tot belastingvrij sparen
 • (Deels) Gegarandeerde uitkering (waar het gaat om het deel dat u spaart)

Nadelen

 • Levensverzekering kan niet worden meegenomen naar een andere hypotheekverstrekker
 • Voortijdige beëindiging van de levensverzekering kan fiscale gevolgen hebben
 • U kunt niet altijd zelf de hoogte van de overlijdensrisicodekking bepalen
 • U kunt niet kiezen voor een variabele rente
 • U betaalt vaak een hogere rente dan bij andere hypotheekvormen
 • De kosten die door de verzekeraar worden ingehouden zijn vaak hoger dan die van de beleggingsrekening