Schademelding

Hoe meld ik een schade?

Het is zaak om ons zo spoedig mogelijk te informeren over de schade, zodat wij samen met u de te nemen stappen kunnen doornemen. U kunt ons op kantooruren bereiken op telefoonnummer 033 – 4 657 657. U kunt uw schade ook via e-mail aan ons doorgeven op schade@omega-adviesgroep.nl. Graag in uw bericht uw telefoonnummer vermelden zodat wij zo spoedig mogelijk contact met u kunnen opnemen.

Bij schade dient ten aller tijde een schadeformulier te worden ingevuld. Deze formulieren kunt u downloaden op onze website. Voor een autoschade gebruikt u het “Schadeformulier motorrijtuigen” en voor alle overige schades het “Schadeformulier Algemeen”. Vergeet u niet beide zijden in te vullen en het formulier te voorzien van uw handtekening. Vervolgens kunt u het formulier e-mailen naar schade@omega-adviesgroep.nl, of opsturen naar:

Omega Adviesgroep B.V.
Postbus 2117
3800 CC Amersfoort

Onderstaand treft u een aantal scenario’s aan voor diverse schademeldingen.

Wat doe ik bij autoruitschade?
Als u een WA Beperkt Casco of WA Casco verzekering heeft, is ruitschade gedekt. In het geval van ruitschade kunt u direct contact opnemen met een Carglass (0800-0406) of Autotaalglas (0800-0828). Houdt uw groene kaart bij de hand want hierop staat uw verzekeringsmaatschappij vermeld, de dekking en het polisnummer.

Hoe te handelen bij een aanrijding?

 • Blijf altijd kalm en beleefd;
 • Het is verstandig om altijd de politie in te schakelen. Dit moet in ieder geval als één van de betrokkenen letsel heeft.
 • Noteer zoveel mogelijk gegevens van de getuigen. Dit kan u later van pas komen.
 • Laat u niet uit over de schuldvraag, dit bepalen de betrokken verzekeraars onderling.
 • Vul de voorkant van het Europees Schadeformulier samen met de tegenpartij zo volledig en nauwkeurig mogelijk in.
 • Controleer of beide partijen het schadeformulier hebben ondertekend.
 • Na ondertekening ontvangt u beiden een exemplaar van het formulier.
 • Vul zelf de achterkant van het schadeformulier in.
 • Stuur, fax of mail het volledig ingevulde schadeformulier naar Omega Adviesgroep.
 • Meld de schade zo snel mogelijk bij Omega Adviesgroep, de verzekeraar of Alarmcentrale.

De contactgegevens staan op uw groene kaart.

 • Laat een inschatting maken van de schade en geef dit zo spoedig mogelijk door aan Omega Adviesgroep of aan de verzekeraar.

 Wat doe ik bij een diefstal of inbraak van mijn auto?

 • Neem contact met VAR (Vermiste Auto Registratie) op telefoonnummer 071-3641777 (24 uur per dag bereikbaar).
 • Doe zo snel mogelijk aangifte bij de politie en zorg dat u een kopie van de aangifte krijgt.
 • Meld de schade zo snel mogelijk aan Omega adviesgroep of uw verzekeraar.
 • Indien er zaken als kleding, telefoon, zonnebril en bagage gestolen of vermist zijn, kunt u dit claimen op uw inboedelverzekering tot een gemaximeerd bedrag van circa € 300,-.

Wat doet het Waarborgfonds?

U kunt de schade niet verhalen op een verzekeraar, als u schade heeft dat is veroorzaakt door een onbekend motorrijtuig (bijvoorbeeld parkeerschade), of door een onverzekerde bestuurder. In die gevallen kunt u een beroep doen op het Waarborgfonds. Neem altijd contact op met Omega Adviesgroep of met uw verzekeraar. Wij helpen u daarbij.

Voor een succesvol beroep moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • Het moet vaststaan dat de schade is veroorzaakt door een ander motorrijtuig.
 • U moet al het mogelijke doen om achter de gegevens van de tegenpartij te komen als de veroorzaker onbekend is.
 • Doe zo snel mogelijk aangifte doen bij de politie en zorg dat u hier een bewijs van krijgt.
 • Noteer de gegevens van zoveel mogelijk getuigen die kunnen verklaren dat de ontstane schade door het onbekende motorrijtuig is veroorzaakt.

Meer informatie over het waarborgfonds kunt u vinden op www.waarborgfonds.nl.

 Waar laat ik mijn auto repareren?

Als de auto WA Casco of als er een Casco schade voordoet op een WA Beperkt Casco dekking adviseren wij om het voertuig te laten herstellen bij een garage die is aangesloten bij schadegarant. (www.schadegarant.nl of 0514-596890).

 Wat zijn de voordelen van de auto laten herstellen bij een schadegarant garage?

 • Met uitzondering van total loss schades hoeft er geen expert ingeschakeld te worden.
 • Schade-uitkering wordt rechtstreeks met de reparateur afgewikkeld.
 • Geen of halvering van het eigen risico.
 • Gratis vervangende auto tijdens herstel van de auto.

LET OP: tegenwoordig zijn er ook budget verzekeringen die verplicht stellen naar een met de verzekeraar samenwerkende reparateur te gaan. Anders wordt er NIET of NIET VOLLEDIG uitgekeerd. Kijk op uw groene kaart welk schadeherstelbedrijf de verzekeraar aanraadt. Bij twijfel verzoeken wij u eerst contact met ons op te nemen.

Wanneer u geen gebruik maakt van een schadegarant garage mag er tot een schadebedrag van € 1.000,- tot reparatie worden overgegaan. Als het bedrag hoger is zal er een expert moeten worden ingeschakeld en dient u dus contact met ons op te nemen.

Wat doe ik bij inbraak en diefstal in mijn woonhuis?

 • Doe zo snel mogelijk aangifte bij de politie en zorg dat u een kopie van de aangifte krijgt.
 • Meld de schade zo snel mogelijk aan Omega adviesgroep of uw verzekeraar, zodat we kunnen bepalen of het noodzakelijk is om een expert in te schakelen.
 • Uiteraard mag u te allen tijde overgaan tot het treffen van noodvoorzieningen.
 • De schade kan geclaimd worden door middel van een schadeformulier, het procesverbaal en de nota’s of een opgave van de gestolen en beschadigde spullen. Hieruit moet blijven om welke zaken het gaat, wat de aanschafdatum was en de aanschafprijs.

 Wat doe ik bij overige schades?

 • Meld de schade zo snel mogelijk aan Omega adviesgroep of uw verzekeraar.
 • Als de schade beneden de € 1.000,- blijft hoeft er over het algemeen geen expert ingeschakeld te worden en kan worden volstaan met het indienen van een schadeformulier voorzien van de nota van het beschadigde goed.

Tot slot Rechtsbijstandschades

 • Deze dienen ten alle tijde rechtstreeks bij de rechtsbijstandverzekeraar gemeld te worden. Onderstaand de gegevens van de deze verzekeraars:

ARAG Rechtsbijstand: 033-4342350
DAS Rechtsbijstand: 020-6517517
SRK Rechtsbijstand: 079-3448181